Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

ALINMIŞ MALLAR AŞAĞIDA GÖSTƏRİLƏN HALLARDA

ZƏMANƏTİNİ İTİRMİŞ HESAB OLUNUR

 

1. Təmir işləri hər hansı müəssisə və ya fiziki şəxslər tərəfindən aparıldığı təqdirdə.

2. Alınmış malların mexaniki və fiziki təsir zədələri nəticəsində sıradan çıxdığı təqdirdə.

3. Elektrik şəbəkəsində gərginliyin artması və yaxud azalması nəticəsində sıradan çıxdığı təqdirdə.

4. Avadanlığın qeyri-düzgün istismar edilməsi səbəbindən sıradan çıxdığı təqdirdə.

5. Alınmış avadanlığın öz təyinatı üzrə istifadə edilmədiyi təqdirdə.

6. Proqram təminatının qeyri-düzgün istifadə edildiyi təqdirdə.

7. Zəmanət Talonu itirildikdə.

 

Servis zəmanət müddəti bitdikdən sonar, tərəflər arasında xidmət sözləşməsi hazırlanaraq servis müddəti uzadıla bilər. Servis müqaviləsi illik olaraq hazırlanır və bütün avadanliqlara aid olaraq xidmət göstərilir.